Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành Giáo Xứ Đông Xuyên.

Giới thiệu Tiền Chủng viện thánh Giêrônimô Liêm Hải Phòng

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ LÀM PHÉP TU SỞ DÒNG MÂN CÔI TẠI GIÁO XỨ ĐÔNG XUYÊN - 13/5/2023.

GIÁO XỨ ĐÔNG XUYÊN KIỆU HOA VÀ DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN KÍNH ĐỨC MẸ - THÁNG 5 NĂM 2023

Ban Ngắm khu Thượng Giáo xứ Kẻ Sặt - Giáo Phận Hải Phòng thăm cha xứ Đông Xuyên (cha Antôn Vũ Ngọc Thạch) và giao lưu ngắm cùng Giáo xứ Đông Xuyên trong dịp Mùa Chay Thánh 2023

Giáo Xứ Đông Xuyên
Địa chỉ: Đông Xuyên Ngoại - Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng
Email: giaoxudongxuyenhp@gmail.com
Điện thoại: 0903108289
© Bản quyền thuộc về Giáo Xứ Đông Xuyên.